ടയർ പൊട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ടിപ്പറിൽ ഇടിച്ച് തകർന്നു


താമരശ്ശേരി: ചുങ്കം കൂടത്തായി റോഡിൽ പഴശ്ശിരാജ സ്കൂളിന് സമീപം ടയർ പൊട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ എതിരെ വന്ന ടിപ്പറിൽ ഇടിച്ച് കാറിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു, 
ഓമശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
Previous Post Next Post